Postacquisitie management

Postacquisitie management – succesvol integreren

Waar veel overname adviseurs ophouden bij de deal kan MC² u verder adviseren en begeleiden om tot een succesvolle integratie van het overgenomen bedrijf te komen en de oorspronkelijke doelstellingen te realiseren. Gerichte aandacht voor postacquisitie management verhoogt de kans tot een goede integratie.

Wij zijn van mening dat de mate van succes van de overname voor een zeer groot deel zit in de uitvoering na het sluiten van de deal. Concrete doelstellingen, juiste prioriteitstelling en het managen van verwachtingen dienen tot uitdrukking te komen in een adequaat postacquisitie stappenplan.

De werkzaamheden bij postacquisitie management kunnen bestaan uit de volgende zaken:

  • Juiste prioriteitstelling van doelen
  • Het managen van verwachtingen
  • Synergieën helpen realiseren
  • Opstellen van “Eerste 100-dagen plan”
  • Samenstellen van het postacquisitie stappenplan

Elke overname is uniek. Wij geloven dan ook niet in een standaard aanpak. Bij al onze opdrachten nemen wij de vraag of het probleem van de klant als uitgangspunt.