Dienstverlening

Graag wil MC² voor u het verschil maken. In al onze dienstverlening nemen we het blijvende succes als uitgangspunt. Ons aanbod is in te delen in vier categorieën:

Het gaat om het creëren van de beste voorwaarden om de uitvoering succesvol te laten verlopen. Dit bestaat enerzijds uit het in kaart brengen van alle relevante risico’s en issues, en anderzijds door het aandragen van mogelijke oplossingen en ondersteuning bij de transformatie en integratie.

Samengevat zijn onafhankelijkheid, deskundigheid en doelgerichtheid de belangrijkste kenmerken van onze dienstverlening.

Financieel interim management

Bij bedrijven en organisaties is er soms behoefte aan brede financiële management ervaring en directe inzetbaarheid om bij te staan in alle financiële aspecten van de bedrijfsvoering. Soms moet er in korte tijd orde op zaken worden gesteld. MC2 vult dan tijdelijk de rol in van CFO, financieel directeur, finance manager of (group) controller.

Snel ervaring en resultaat gewenst

Naast het invullen van de functie en soepel laten verlopen van de operationele taken wordt meegedacht en bijgedragen aan het verbeteren van de financiële functie. Ook het coachen en ontwikkelen van collega’s maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Bedrijfsovername advies en ondersteuning

Het geheim van succesvolle overnames is de juiste dingen goed doen in de voorbereidingsfase, de transactiefase en de postacquisitie fase van een overname. MC-kwadraat heeft ervaring in al deze fasen afzonderlijk, maar vooral om de onderdelen met elkaar te verbinden.

De transactie is een moment, overname succes is blijvend

Alle werkzaamheden van MC² zijn gericht op het realiseren van de overnamedoelstellingen en de maximalisatie van de ondernemingswaarde van de klant. Daarbij is de focus niet primair op de transactie zelf, maar vooral op de zaken die na de overname gerealiseerd dienen te worden.

Veranderingsprocessen financiële functie

Verbetering van de financiële functie is bij veel bedrijven aan de orde. Al of niet door verandering van de omgeving, groei van de business of systeemimplementaties. MC-Kwadraat geeft niet alleen advies, het begeleidt ook hands-on de hele financiële functie bij de uitvoering of integratie. Zodat de verbetering blijft, ook als de consultant vertrokken is.

Het geheel naar een hoger niveau tillen

Blijvende verbetering

Afhankelijk van de behoefte kan men denken aan transformatie van processen, het verbeteren van management informatie of het coachen en begeleiden van medewerkers. Onderwerpen als kostenreducties, werkkapitaalbeheer, cash management, jaarrekening en (management)rapportage komen geregeld aan de orde.

Strategieontwikkeling

Vanuit de brede ervaring bij vele verschillende bedrijven en organisaties denken wij graag mee met de strategische keuzes. De doelstellingen helder krijgen en deze verder uitwerken in een duidelijke strategie met bijbehorende aanpak en implementatie. Als trusted advisor en managementteamlid van verschillende nationale en internationale organisaties is gedegen ervaring voorhanden.

Het geheel moet meer zijn dan de som der delen

MC² Scan

Onderdeel van het strategische traject kan het doorlichten van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel zijn. De MC² Scan voorziet in zo´n bedrijfsdoorlichting voor interne doeleinden. Een systematische analyse om in kaart te brengen wat de sterke en zwakke punten zijn, waar de kansen liggen en hoe om te gaan met de bedreigingen. De diepgang en focus van de scan worden in onderling overleg afgestemd, zodat een optimaal resultaat wordt verkregen. Naar aanleiding van de bevindingen kunnen specifieke verbeteringen en een plan van aanpak worden vastgesteld.

De deskundige en onafhankelijke bedrijfsdoorlichting van MC² geeft uw organisatie weer nieuwe energie en inspiratie.