Dienstverlening

De transactie is een moment, overname succes is blijvend

Alle werkzaamheden van MC² zijn gericht op het realiseren van de overnamedoelstellingen en de maximalisatie van de ondernemingswaarde van de klant. Daarbij is de focus niet primair op de transactie zelf, maar vooral op de zaken die na de overname gerealiseerd dienen te worden.

De transactie is een moment, overname succes is blijvend

In al onze dienstverlening nemen we dit blijvende succes dan ook als uitgangspunt. Het gaat hierbij om het creëren van de beste voorwaarden om de uitvoering succesvol te laten verlopen. Dit bestaat enerzijds uit het in kaart brengen van alle relevante risico’s en issues, en anderzijds door het aandragen van mogelijke oplossingen en ondersteuning bij de integratie.

Samengevat zijn onafhankelijkheid, deskundigheid en doelgerichtheid de belangrijkste kenmerken van onze dienstverlening.

Dat klantgerichtheid hoog in het vaandel staat blijkt ook uit de nominatie voor de Sterkste Schakel 2013 in de Regio Rijnland. Uiteindelijk is MC² tweede geworden in de categorie financiële dienstverlening.

Om een beter inzicht te geven, hebben we onze dienstverlening ingedeeld in de volgende categorieën:

Wij hebben met name ervaring bij profit-organisaties, zoals (zakelijke) dienstverlening, hospitality en leisure, groothandel en retail, logistiek, productie en verzekeraars.