Overname ondersteuning

De ondersteuning bij overname kan bestaan uit financieel due diligence, projectmanagement en strategie ontwikkeling.

De financiële due diligence is met name gericht op het analyseren en interpreteren van de beschikbare financiële informatie van de over te nemen onderneming met als uitkomst het identificeren van risico’s en mogelijke synergievoordelen. Het toetsen van de kwaliteit van de cijfers, zowel historisch als toekomst gericht, en van zowel financiële als overige management informatie. Wij voeren een onafhankelijke en kritische beschouwing uit van het business plan, de financiële veronderstellingen en projecties, en toetsen deze aan de strategie van de onderneming. Dit doen wij in nauwe samenwerking met u en uw adviseurs.

Als resultaat krijg u een analyse die niet allen voor de transactie zelf van belang is maar ook handvatten biedt voor het proces na de overname.

Elk bedrijf is uniek. Indien bredere, meer projectmatige ondersteuning gewenst is, stelt MC² haar werkwijze samen met u af op de acquisitie strategie en het overnameproces.