MC² Scan

Ook als uw organisatie niet bij een koop- of verkooptransactie betrokken is, kan er behoefte zijn aan het doorlichten van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel. De MC² Scan voorziet in zo´n bedrijfsdoorlichting voor interne doeleinden. Een systematische analyse om in kaart te brengen wat de sterke en zwakke punten zijn, waar de kansen liggen en hoe om te gaan met de bedreigingen. De diepgang en focus van de scan worden in onderling overleg afgestemd, zodat een optimaal resultaat wordt verkregen. Naar aanleiding van de bevindingen kunnen specifieke verbeteringen en een plan van aanpak worden vastgesteld.

De deskundige en onafhankelijke bedrijfsdoorlichting van MC² geeft uw organisatie weer nieuwe energie en inspiratie.