Het gras van de buitenlandse buren

Internationalisering is een van de meest complexe strategieën die een onderneming kan voeren. Als je succesvol bent in eigen land lijkt het uitbreiden naar buitenlandse markten vaak aantrekkelijk en eenvoudig. Het gras buiten de eigen grens lijkt groener en malser, en in grotere hoeveelheden aanwezig.

In de praktijk worden ondernemingen echter geconfronteerd met gecompliceerde regelgeving, sterke lokale concurrenten, complexe distributiekanalen en culturele verschillen.

Bij familiebedrijven ligt deze stap naar het buitenland nog lastiger zo blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf. Zij zijn door hun karakteristieken (gericht op de lange termijn, flexibele organisatie, sterk netwerk van familieleden) uitermate geschikt om internationaal te opereren. In de praktijk zien we echter dat deze bedrijven terughoudender zijn, later beginnen met internationalisering en minder middelen ter beschikking stellen. Het lijkt erop dat veel  familiebedrijven hun internationale potentieel niet ten volle benutten.

Stapje voor stapjeManager in gras

Als een bedrijf kiest voor een internationaliseringstrategie is het verstandig om dit proces stapsgewijs en kleinschalig in te steken. Dit beperkt het risico en behoud de kracht  van de thuisbasis. Winst op korte termijn is in dat geval minder belangrijk dan het zoeken naar internationale activiteiten die op de lange termijn kunnen bijdragen aan en synergievoordelen opleveren voor de onderneming als geheel. Daarnaast is goede voorbereiding zoals marktonderzoek en het in kaart brengen van de culturele aspecten essentieel, zodat het bedrijf zich beter kan aanpassen aan de lokale markt.

Overname lokaal bedrijf

Om sneller de kennis van distributiekanalen, regelgeving en markten te krijgen is een overname van een lokale speler een goede mogelijkheid. De cultuurverschillen zijn echter niet minder van belang bij een buitenlandse overname. Is bedrijfsovername in Nederland niet altijd geheel te overzien, de overnamemarkt voor internationale bedrijven in het MKB hangt nog meer aan elkaar van informele contacten. Als start kan een goede samenwerking met een buitenlands bedrijf een zeer aantrekkelijk alternatief zijn. Want waarschijnlijk denken zij ook dat het gras bij hun buren groener is!

Mark Cremers

Dit artikel werd in april 2014 geplaatst in het regionale zakenmagazine Rijnstreek Business