Het geheim van succesvolle overnames

Het succes van een overname is niet eenduidig te bepalen. Het heeft met vele factoren te maken in een complex en dynamisch proces. Alhoewel de “wetenschappelijke” getallen sterk uiteenlopen, kan in het algemeen gesteld worden dat bij het grootste deel van de strategische bedrijfsovernames* (en fusies) de gestelde doelen niet gehaald worden en derhalve niet succesvol genoemd kunnen worden. Cruciale vraag is dan ook: Wat is het geheim om een overname succesvol te laten zijn?

Lees verder 

Of download hier het artikel  Het geheim van succesvolle overnames