Geld gezocht

Doelgericht financieren van ondernemingen

Het blijkt dat MKB-ondernemers steeds meer moeite hebben om een banklening te krijgen. Dit is nog sterker bij de financiering van een bedrijfsovername. In de USA gaat al tweederde buiten de bank om. Ook een trend in Nederland?

Vroeger ging je voor geld naar een bank. Om het te brengen als je te veel had, om het te halen als je het nodig had. Tegenwoordig zijn er vele mogelijkheden en die lijken alleen maar toe te nemen. Naast de bank en de triple-F (Friends, Family & Fools) zijn er ook mogelijkheden om geld aan te trekken bij informal investors, participatiemaatschappijen, microfinanciering als Qredits, MKB obligaties en crowdfunding. Elk met z’n eigen karakteristieken en voor- en nadelen.

Fase en doel

Het best te bezoeken loket hangt mede af van de levensfase waarin de onderneming verkeert. Bij de start zijn het meestal beperktere bedragen en zijn de middelen van de triple-F of microfinanciering afdoende. In de groeifase liggen externe partijen als informal investors en participatiemaatschappijen meer voor de hand. Ook kijken de geldgevers steeds meer naar de activiteit waar de financiering voor gebruikt gaat worden. Gaat het om een overname, eigen autonome groei, onderzoek en innovatie in een nieuw product, concept of proces. Of is het voor financiering van werkkapitaal, herstructurering of een doorstart.

Meer dan geld alleen

Daarbij komt ook de vraag of je het eigendom van het bedrijf wilt delen. Gaat het om aantrekken van eigen vermogen of vreemd vermogen. Soms gaat het om meer dan geld alleen en komt er met de financierder, bijvoorbeeld een participatiemaatschappij, ook een heel netwerk en veel ervaring de onderneming binnen. Dat kan heel gewenst zijn als je met een innovatief product op een nieuwe markt wilt begeven.

Tegenwoordig zoveel smaken, zoveel oplossingen. Maar wat blijft is dat het bij MKB-financiering vaak meer gaat om de vent dan om de tent.

Mark Cremers

Dit artikel werd in november 2013 geplaatst in het regionale zakenmagazine Rijnstreek Business